Ansatte

Kontor

Kaja Olufsen

Stilling: Styrer

Dagny Røsten

Stilling: Assisterende styrer

Lillebjørn

Ida Gjermundsdotter Urset

Stilling: Vikar

Marlene Andreassen

Stilling: Pedagogisk leder

Hanne Renate Håkonsen

Stilling: Fagarbeider

Marius Larsen

Stilling: Assistent

Personale

Renhold

Anita Røsten Holko

Stilling: Renholder

Storebjørn

Anja Elise Hansen

Stilling: Assistent

Ann- Margaret Loe

Stilling: Assistent

Eva Marie Valle

Stilling: Pedagogisk leder

Mirja Orvokki Olsen

Stilling: Fagarbeider