Storebjørn

Avdelingen for de store (3, 4- og 5-åringene) barna heter Storebjørn.

Storebjørn holder til i første etasje. Det er tre faste personale på Storebjørn, en pedagogisk leder, en barnehagelærer og en pedagogisk medarbeider. 

 

Storebjørnene er som oftest på tur hver ondsdag, og bruker nærmiljøet og andre tilbud flittig. 

På storebjørn jobber de for et godt språkmiljø, og har fokus på sosial kompetanse gjennom lek. 

Alle i vårt personale har oppdatert førstehjelpskurs.