Førstehjelpskurs for personalet

Vi er veldig nøye på at personalet skal være oppdatert på sikkerhet i barnehagen vår, slik at alle kan føle seg tryggere dersom en uønsket hendelse skulle oppstå.

Onsdag 8.september deltok personalet på et 3 timers førstehjelpskurs i regi av Norsk folkehjelp Tromsø, med spesielt fokus på barnehagebarn.

Vi reflekterte rundt hva førstehjelp er, og hvilke typiske situasjoner som kan forekomme i barnehagen.

Vi hadde gjennomgang i varsling 113, øvde på stabilt sideleie og HLR på voksne og barn. Repitisjon og øvelse i praksis ved fremmedlegeme i hals, samt caser over hendelser som er sannsynlig i barnehagen.

Vi er veldig fornøyd med kurset!