Byggeprosjekt i sluttfasen.

Da går det mot slutten for byggeprosjektet. I neste uke kan vi ta nytrappa i bruk! HURRA!