Vanntilvenning for barn i barnehagen

Vi har startet opp med barnehagesvømming, og her kommer litt mer informasjon.

Oppstarten av "barnehagesvømminga" var i uke 3. Vi har fått tilskudd fra kommunen for å kunne gjennomføre vanntilvenning for barn. Det er Rune Thyholdt fra 2trego som er svømmeinstruktør for oss, og svømmingen er hver mandag i ti uker fremover, og han tar hensyn til vinterferie uka. Han leier plass til oss på St. Elisabeth senter, og skulle snakke med dem om å også ta hensyn til at vi har planleggingsdag den 11 februar. Det er heksene og bamsene som har svømming, så vi drar med 12 barn mandager. Det har vært noen "prøveuker" i å med at det har vært en del sykdom i barnehagen, men det fungerer godt med full gruppe, og vi er blitt enige om å bemanne godt disse dagene, så med fulle grupper er det 4 personale som drar med barna. Alle av personalet som hadde mulighet var på kurs med Rune i begynnelsen, hvor det ble avklart litt forventninger å snakket om hvordan vi skulle ivareta barna i vannet. Vi valgte å ha så mange som mulig med på kurs, slik at vi kan gjennomføre svømming selv om det bir sykdom i personalet. Personalet er med barna i bassenget. Gym går ut foreløpig da det blir mye farting i perioden fremover med svømming, biblioteksturer og ekskusjoner. Spurvene er igjen i barnehagen med et personale, og er slått sammen med Lillebjørn på mandager. Vi har gym enkelte mandager i barnehagen for spurver, kråker og måser, og vi tar opp gym igjen etter svømmeperioden er over. 

Barna må ha med seg sekk som skal inneholde: 

- Matpakke

- Drikkeflaske 

- Badetøy

- Handduk

- Badehette. Denne er påbudt, og barna får dessverre ikke gå i bassenget uten badehette. 

Slik foregår svømmedagene: 

Hekser og Bamser leveres nede på Storebjørn på mandager fra klokken 08.00. Spurver leveres oppe sammen med Lillebjørn.

To personale som skal være med på Svømming, er nede på SB fra klokken 08.00.

Bamser og Hekser spiser frokost fra 08.00 – 08.30. De som kommer 08.30 må ha spist frokost hjemme.

Matbokser skal være med i bagen. Spises etter svømming. Barnehagen ordner med frokost.

Etter frokost er det rett på do med handvask før vi kler på oss dress, luer, votter og tur vest. Klokken 08.45 skal vi være klare for og kunne gå ned til buss-stopp. Bussen går klokken 09.04.

Vi er nå blitt 4 personale som går sammen ned til bussen. Aller går to og to sammen.

På bussen betaler ett personale og sørger for at sjåføren ikke kjører før barna har satt seg. De andre hjelper barna ned med sikkerhetsbelte om det er. Husk å telle alle som går inn. Og at tallet stemmer før bussen kjører. Samme gjelder når vi går av.

Bussen stopper ved Nerstranden for en periode. Tar 25 minutter og gå til Elisabeth sentret. Her må vi ha rask gange.

Framme ved garderoben. Så går mannlig personale inn og gjør seg klar i herregarderobe, slik at en er klar til å ta imot barna. Han går ut og legger en matte klar ved bassenget som barna skal sitte på når de er ferdige i dusjen.

I damegarderoben sendes en voksen inn først til dusj og gjøre seg klar. De andre voksne hjelper barna og kle av seg. Klær legges i sekkene til barna. Kun badelue, badeklær og handduk skal være med i dusjesonen. Her hjelpes barna og dusje og få på seg badeklær. Når alle barn er ferdig går den voksen som er klar inn med barna til bassenget der mannlig personale venter. Så dusjer resterende personale seg og gjør seg klar.

Vi må være ferdige til kl 10.20 i garderoben. Det starter presis kl 10.30

Ved bassenget er det Rune som er sjef.

 Vi er ferdige i bassenget ca 10.55. Da er det babysvømming etter oss.

Vi sender inn ett personale i damegarderoben for dusj først.

Barna avventer til babyene er nesten helt ferdige i garderoben.

Vi deler oss på begge dusje rommene.

Når barna er ferdig dusjet og kledd på. Så dusjer de 2 siste voksne. Da tar de to øvrige personale som er klar barna med ut i gangen.

Vi har ca 20 – 25 minutter til rådighet i dusjen før neste gruppe trenger garderoben.

Da går vi opp i hovedetasjen og spiser lunsj.

Under hele prosessen er det viktig å understreke at selvstendighet er viktig. Passe på egen sekk og egne ting. Å legge klær i sekk så man finner det, badeklær og hand-duk i pose.

Bussen går fra bussholdeplass klokken 12.22. Huske og beregne god tid.

Hvilestunden er i bussen. Når vi kommer til barnehagen er vi tilbake i kjent rutine. Dette er en tur som krever at barna er helt friske. Og immunforsvar på topp.

Hvis barna ikke er i barnehagen klar påkledd til kl 08.45 senest, så blir de igjen i barnehagen.

Og er barnet i dårlig form så blir det også i barnehagen.

Vi synes svømmingen fungerer godt så langt, Rune er flink å se barna som gruppe, og også de enkelts behov. Han er veldig tydelig i bassenget. 
Vi har også inntrykk av at barna synes det er gøy. Denne tilbakemeldingen kom fra barna etter første svømming: 
Noen synes det var mange regler i bassenget, og mange synes det var trygt med regler. Rune var streng. Det var gøy i bassenget.