Åsland barnehage

Åsland barnehage er en foreldreeid og veldrevet barnehage som ligger i Åslandfeltet på Kvaløya. Våre åpningstider er fra kl 07.00 til 16.45. Barnehagen er delt inn i to avdelinger. LILLEBJØRN med barn i alderen 0 - 3år, og STOREBJØRN som har 3 - 5 åringene. Barnehagen ligger flott til, med nærhet til både skog og fjære. Det er et tett samarbeid mellom avdeligene, og alle barna kjenner hverandre. Personalet i barnehagen preges av erfaring og stabilitet, og fravær dekkes opp av faste vikarer og personalet som jobber i deltidsstillinger.